Havacılık sektörüne yapılan büyük yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle birlikte hava yolu ulaşımına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu gelişimin paralelinde havayolu taşıyıcıları, yer hizmetleri, havaalanları ve diğer havacılıkla ilgili kurum ve kuruluşların sayısında da ciddi derecede artış yaşanmaktadır. Bu noktada havacılık sektöründe yer alan şirketler kendi yönetim anlayışları içerisinde, havacılık standartlarını ve gerekliliklerini iyi bilen, yönetim ve organizasyon alanında yeterli becerilere sahip, havacılık sektörünün dinamiklerine uyum sağlayabilecek ve vizyonu geniş kalifiye elemanlara ihtiyaç duymaktadır. Havacılık sektöründe yer alan işletmelerin gerekli her türlü operasyona dayalı faaliyetin kalite, kontrol ve emniyetini denetleyecek yetkin personellerin yetiştirilmesini amaçlayan akademik bir disiplin olan Havacılık Yönetimi Bölümü, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, havacılık sektöründeki kamu ve özel kuruluşların işletmecilik konularında ihtiyaç duyduğu nitelikli personelleri uluslararası gereklilikleri göz önüne alarak yetiştirir.

Hava Taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekât Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersler ve IATA ve SHGM temelli Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programlarında yer almaktadır.

Mezunlar; havayolu, havaalanı, yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer kamu ve özel havacılık kuruluşlarında çalışabilmektedir.