Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Alper Veli Çam Başkan
Doç. Dr. Canan Sancar Özkök Üye
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köse Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör