İş Akış Süreci

Akademik Personel Takdir-Teşekkür Sistemi İş Akış Süreci

Takvim yılı sona erdikten itibaren, takip eden 4 ay içerisinde bir önceki takvim yılında aşağıdaki hususlardaki kriterleri sağlayan akademik personele müdürlük tarafından takdir-teşekkür belgesi verilir:

Bilimsel Yayın Performansı Değerlendirme Kriterleri

  • Web of Science kapsamında bir çalışmada yazar olmak
  • Bir yıl içerisinde 15 veya daha fazla, bilimsel dergilerde atıf almış olmak

Araştırma-Geliştirme Performansı Değerlendirme Kriteri

  • Tamamlanan dış kaynaklı projede aktif olarak görev almak.
  • Marka, patent, faydalı model başvurusu yapmış olmak
  • Herhangi bir ürün geliştirme çalışmasında aktif olarak yer almak. 

İdari Personel Takdir-Teşekkür Sistemi İş Akış Süreci

Takvim yılı sona erdikten itibaren takip eden 4 ay içerisinde müdür, müdür yardımcıları, bölüm başkanı ve yüksekokul sekreterinden ödül verilecek idari personel ile ilgili önerileri alınır. 

Öneriler doğrultusunda yüksekokul yönetim kurulu üyeleri takdir-teşekkür belgesi verilecek personeli belirler.