Yüksekokulumuz 8500 m‟ bir alana kurulmuş bir kampüs bünyesinde faaliyet gösterecektir.

Bu kampüs alanında 2100 m‟lik bir spor alanı bulunmaktadır. Yüksekokul binasında 15 adet

derslik bulunmaktadır. Derslikler toplam 2700 m‟dir. Yüksekokulumuzda 0-50 kişilik kapasiteye sahip 1 adet sınıf, 51-80 kişilik kapasiteye sahip 10 adet sınıf ve 81-100 kişilik kapasiteye sahip 4 adet sınıf bulunmaktadır. Her sınıfta eğitim için gerekli olan yazı tahtası, projeksiyon ve yansıtma perdesi bulunmaktadır. Öğrencilerimizin alanıyla ilgili eğitimlerinde kullanmaları için 0-50 öğrenci kapasitesine sahip 3 adet bilgisayar laboratuvarımız bulunmaktadır. Toplam alanları 312 m‟„dir. 168 adet masaüstü bilgisayar ile 28 adet taşınabilir bilgisayar ile 29 adet projeksiyon bulunmaktadır.

 

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinde öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak 7175 kitap, 4 (abone olunan) ve 50 (aboneliği olmayan) peryodik yayın, 14 elektronik yayın ve 9 diğerleri olmak üzere yaklaşık 9252 eser/yayın bulunmaktadır. Kütüphanede 29 adet çift taraflı ve 91 adet tek taraflı açık raflı dolap mevcut olup ortalama 33000 kitap istif kapasitesine sahiptir. Süreli yayınlar için 8 adet tek taraflı süreli yayınlar standı mevcut olup ortalama 200 adet dergi sergilenme kapasitelidir.

Ayrıca yüksekokulumuzda sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin moral ve kişilik gelişimini desteklemek, toplum bilincinin oluşmasını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve dinlenmelerini sağlamak, akademik gelişmelerine katkıda bulunmak için kampüs bahçesinde basketbol ve voleybol mini sahası bulunmaktadır.