Doç. Dr. Alper Veli Çam

Unvan/Görev Müdür
E-Posta alpercam
Dahili
Kişisel Bilgiler

Havacılık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Canan Sancar Özkök

Unvan/Görev Bölüm Başkanı
E-Posta canansancar
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi

Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta gulyesilcelebi
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan
Unvan/Görev Öğretim Üyesi
E-Posta ibrahimkaraaslan
Dahili
Kişisel Bilgiler

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Köse

Unvan/Görev Müdür Yardımcısı
E-Posta oguzkose
Dahili 4154
Kişisel Bilgiler

Arş. Gör. Ezgi Begüm Öndeş

Unvan/Görev Araştırma Görevlisi
E-Posta ezgibegum.ondes
Dahili 4159
Kişisel Bilgiler