Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi Havacılık Yönetimi Bölümü gulyesilcelebi@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan Havacılık Yönetimi Bölümü ibrahimkaraaslan@gumushane.edu.tr
Öğr. Gör. Oğuz Köse Havacılık Yönetimi Bölümü oguzkose@gumushane.edu.tr 4154
Arş. Gör. Ezgi Begüm Öndeş Havacılık Yönetimi Bölümü ezgibegum.ondes@gumushane.edu.tr 4159