Adı Soyadı

Ünvan Görev(ler)

Doç. Dr. Alper Veli ÇAM

Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Oğuz KÖSE

Üye

EKrem TURHAN
Yüksekokul Sekreteri

Üye