Havacılık Yönetimi bölümünün misyonu; hava taşımacılığı sektörü kapsamında yönetim, organizasyon, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler, hukuk, finans gibi alanlarda temel bilgiye  ve bu alanlarda uzmanlaşmak için gerekli altyapıya sahip; küresel ve sektörel dinamikleri analiz edebilen, eleştirel düşünebilen ve yenilikçi  bireyler yetiştirmektir.