Adı Soyadı / Ünvan

Görev(ler)

Doç. Dr. Alper Veli ÇAM

Başkan

Doç. Dr. Canan Sancar ÖZKÖK 

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Oğuz KÖSE

Üye

Ekrem TURHAN

 (Raportör)