Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Alper Veli Çam Başkan
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ayyıldız Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gül Yeşilçelebi Üye
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karaaslan Üye
Öğr. Gör. Oğuz Köse Üye
Ekrem Turhan
Yüksekokul Sekreteri
Raportör